Rezultati jednog istraživanja na polju komunikacije, pokazali su nešto što je naučnike zainteresovalo, a što nije bio predmet tog istraživanja – vrednosti kognitivnih sposobnosti muškaraca bile su manje posle razgovora sa ženama, pa pošto im je ovo skrenulo pažnju, istraživači su nastavili sa eksperimentima. U dva posebna istraživanja od učesnika se tražilo da komuniciraju sa osobama istog i suprotnog pola, a pre i posle tih interakcija, radili su serije testova za merenje inteligencije i kognitivnih funkcija. Prvobitno zapažanje je potvrđeno – rezultati su pokazali da su u velikom broju slučajeva muške kognitivne sposobnosti opale nakon razgovora sa ženama, dok su, nakon razgovora sa muškarcima ostale nepromenjene.

Takođe, uočeno je da je uticaj interakcije izraženiji, odnosno, pad kognitivnih sposobnosti veći, u slučajevima gde su muškarci bili emotivno ili seksualno zainteresovani za ženu sa kojom su razgovarali.

Kod žena, pad kognitivnih sposobnosti uočen je samo u slučajevima kada su se u razgovoru trudile da ostave utisak i da impresioniraju sagovornika.

U daljim eksperimentima je potvrđeno da muškarci gube sposobnost rezonovanja i značajno oglupave, kad komuniciraju sa ženama izrazitih atributa – seksi figura i velike grudi muškarce jednostavno ošamute i oduzmu im pamet.

Comments