Gabriele Cucinella, Stefano Maggi i Ottavio Nava, CEOs, We are Social (Italy&Spain) biće predavači na ovogodišnjem festivalu KAKTUS 2018, koji će biti održan 12. i 13. novembra u hotelu Hyatt Regency u Beogradu. Oni će, na festivalu, govoriti na temu “Creative content powered by people. Approaching creative production in a social world”. Tim povodom, razgovarali smo sa njima o tome kako biti uspešan na društvenim medijima, kao i kako društvene mreže danas utiču na kreativnu produkciju.

Koji je vaš recept za uspeh digitalne agencije?

Nastali smo 2010. godine, usred revolucije društvenih medija i specijalizovali smo se u ovom sektoru komunikacija. Pozicioniranjem “We are Social” kao “vodeće kreativne agencije sa fokusom na digital” bili smo u mogućnosti da zauzmemo jedinstveno mesto na tržištu: s jedne strane postojalo je više tradicionalnih advertajzing agencija, s druge strane digitalni stručnjaci bili su ograničeni i imali su više “tehnički” pristup. Pored toga, podržali smo i podržavamo značajno investiranje u pronalaženje talenata i razvoj ljudi u agenciji. Posebno se uzimaju u obzir aspekti raznolikosti u korist kvaliteta rada, što predstavlja vrlo različit kreativan pristup.

Kako digital danas utiče na kreativnu produkciju?

Proizvodnja se razvija i progresivno pomera od klasičnih modaliteta oglašavanja. Kreativna produkcija mora biti “digitalna” zbog konteksta u kojem se formati, jezici i metode razvijaju kontinuirano, za ljude i za brendove. Imajući ovaj scenario u vidu, prošlog proleća pokrenuli smo We Are Social Studios, naš ogranak specijalizovan za stvaranje visokokvalitetnog sadržaja, kao rezultat našeg pristupa komunikaciji i kreativnosti.

We Are Social e1541579817283 #kaktus2018: Creative content powered by people!

Otvorili ste novu kancelariju u Madridu u Španiji. Kakvo je špansko kreativno tržište?

Špansko tržište je slično italijanskom. Nakon snažne krize, špansko tržište danas ima zdravu ekonomiju, a tržište oglašavanja raste. Dinamičan i razvijajući španski pejzaž nudi zanimljivu novu generaciju kreativnih talenata: na dodelama međunarodnih kreativnih nagrada Španija je uvek jedna od najreprezentativnijih zemalja. Videli smo Španiju kao priliku, jer u veoma konkurentnom pejzažu (velike tradicionalne oglašivačke agencije VS. vrlo specijalizovani igrači) bilo je prostora za nas (vodeću kreativnu agenciju usmerenu na digital).

Šta možemo očekivati od vaše prezentacije na festivalu Kaktus 2018?

Govorićemo o tome kako se kreativna produkcija razvija u digitalu. Ljudi svakodnevno imaju konktakt sa hiljadama sadržaja, i kao korisnici, i kao stvaraoci, koji stalno doprinose razvoju interakcije, jezika, formata, kanala, uređaja. Kako brendovi mogu odgovoriti, ili još bolje, predvideti ove nove potrebe za brzinom, fleksibilnošću, učestalošću i efikasnošću.

Comments