Zakon fokusa

Ne možete razmišljati o dve stvari istovremeno. Kada nam je fokus na duhovnim vrednostima, kada radimo sve “iz srca”, nikada ne možemo osećati zavist, bes, pohlepu.

karma zakon davanja Zakoni karme koji će vam promeniti život

Zakon davanja

Ako verujete da je nešto istina, onda ćete povremeno u životu biti pozvani da “pokažete” tu određenu istinu. Tada, ono što smatramo da smo naučili, pokazujemo u praksi.

Zakon sada i ovde

Ako previše gledamo u prošlost, propuštamo da budemo u sadašnjosti. Stare misli, stari šabloni ponašanja, stari snovi… Sprečavaju nas da imamo nove.

Comments