Usaglašavajući stavove i citirajući Vladetu Jerotića, koji je u ovoj oblasti najprihvaćeniji i najpoznatiji domaći autoritet, psiholozi su se složili oko ključnih osobina zrele ličnosti. Takođe su istakli da ne postoji potpuno zrela ličnost, već da se proces individuacije i dostizanja integriteta odvija celog života i dostiže u manjoj ili većoj meri. Tekst u kome se iznose ovi stavovi i nabrajaju osobine zrele ličnosti, inspirisao me da ga dopunim i komentarišem.

Sposobnost za voljenje nekog drugog, a ne samo sebe

Iako je naglašeno da su sve osobine gotovo jednako važno i da sve predstavljaju uslov za dostizanje integriteta, ova je ipak na prvom mestu. Psihologija poznaje narcističku ličnost, koja u drugome voli svoj sopstveni odraz i nije spremna na žrtve i odricanja koje ljubav zahteva. Međutim, ne treba mešati narcizam i ljubav prema sebi, koja se zasniva na samospoznaji, prihvatanju sebe, poznavanju sopstvenih ograničenja, vrlina i mana, koja jeste uslov za prihvatanje drugog bića na isti način. Ko nema dovoljno ljubavi prema sebi, ne može ni drugom da pruži ono što sam ne poznaje i ne poseduje. Ljubav prema sebi svakako predstavlja dostignuće na lestvici zrelosti, tako da verovatno i nismo sposobni da volimo drugačije nego narcistički, dok ne osvestimo i spoznamo samoljubav.

osobine zrle licnosti 3 Ključne osobine ZRELE ličnosti

Sposobnost kontrolisanja nagona i impulsa

Kratko objašnjenje nas upućuje da od kontrlosanj agresivne i seksualne energije, koje najpre sprovode roditelji, a kasnije i društvo, umnogome zavisi budući razvoj ličnosti. Psihološka saznanja ipak dosežu samo donekle i treba ih upotpuniti alternativnim znanjima, koja su po pitanju kanalisanja energije nauci daleko odmakla. Ljudsko telo i biće prožimaju se i utiču jedno na drugo kroz energetske centre koji su telesno locirani u oblastima koje zauzimaju najvažnije žlezde sa unutrašnjim lučenjem i poznate su kao čakre. Seksualna energija se smatra jedinom transformativnom, koju možemo dovesti od nižih u više energetske centre, u cilju samospoznaje, duhovnog razvoja, prosvetljenja, što u suštini predstavlja kanalisanje, odnosno kontrolisanje sirovih životnih sila.

Comments