Životna priča svake žene koja ima problem sa sobom, sa svojim emotivnim odnosima i vezama, sa samovrednovanjem i samopoštavnjem, uglavnom je priča o njenom odnosu sa majkom. Mnoge žene prožive čitav svoj životni ciklus, uključujući i majčinstvo i priliku da u odnosu sa svojom ćerkom razreše svoj odnos sa majkom, a da se nikada ne pomaknu sa pozicije „ćušnutog“ deteta, koje se nije do kraja emotivno razvilo, identifikovalo sa svojom ženskom ulogom, niti pronašlo balans između bića i pola.

Detetu je potreban makar jedan podržavajući roditelj, u koga ima puno poverenje, koji ga voli i razume i na koga može da se osloni – jer dete nema šanse protiv roditelja. Ono nema izbor da veruje sebi i svom osećaju i rezonu, bukvalno je prepušteno na milost i nemilost odraslima koji ga odgajaju i mora da im veruje i da usvoji njihove vrednosti – njegov opstanak zavisi od toga. Sa buđenjem svesti i samosvesti, u pubertetu i adolescenciji, izrazito destruktivan bunt javlja se tamo gde su odnosi bili izrazito napeti, toksični, manipulativni.

sweet ice cream photography 85324 Ključni životni odnosi – kako da svojoj ćerci pružiš ono što nisi dobila od svoje majke?

U kontekstu odnosa majke i ćerke, žensko dete gradi odnos prema sebi u pravcu koji diktira odnos sa majkom i u zavisnosti od toga kakav odnos majka ima prema sebi (i prema svojoj majci). Ženska linija bolnih odnosa sa majkom teče kao strujno kolo, sa generacije na generaciju, ako je neko ne prekine kroz odnos sa svojim ženskim detetom i napor da kroz ljubav prema sebi (i detetu u sebi) razreši odnos sa majkom.

Razvijanje zdravog stava prema sebi – bilo da se to dešava u detinjstvu, kroz odnos sa negujućom, podržavajućom i svesnom majkom, ili u zrelom dobu, kroz rad na sebi (i kroz majčinstvo) – znači poznavanje i prihvatanje svog tela, prepoznavanje i uvažavanje sopstvenih potreba i brigu o njihovom zadovoljenju i negovanje sebe na telesnom nivou. Na emotivnom i psihološkom nivou, to je pronalaženje i vrednovanje sopstvenih istina i svoje jedinstvenosti, prihvatanje i izražavanje svih svojih osećanja bez sputavajućih okvira onoga što je prihvatljivo, pristojno, što treba i mora, što sredina, društvo i porodica nameću.

Comments