Ženska psiha je drugačija od muške i za samospoznaju i samorealizaciju važno je da žena prepozna koja strukturna forma najviše odgovara njenoj ličnosti, kaže Toni Vulf u eseju “Strukturne forme ženske psihe”. Svaka žena ima sva četiri aspekta koja Vulf opisuje i važno je da ih osvestimo i uskladimo sa svojim načinom života i ličnošću.

Oduvek ljudi teži da kroz različite tipove ženskih božanstava iskažu i definišu ono što se i ne može objasniti dok se ne proživi – različite aspekte ženske ličnosti u likovima Here, Demetre, Afrodite, Atene, Artemide… Četiri osnovne strukturne forme ženske psihe u psihologiji se shvataju kao kreativni obrazac koji se nadograđuje. U ovim obrascima svakako ćete prepoznati delove svog ponašanja i senzibiliteta, a jedan će se izdvojiti kao dominantan.

Majka

Žena koja neguje, pomaže, podučava, pruža ljubav i osećaj sigurnosti. Instinktivno reaguje na sve ono što je u procesu nastajanja u drugome, što je nerazvijeno i potrebna mu je zaštita, ili je u opasnosti. Majka nalazi ispunjenje u vezama gde je potrebna zaštita i pomoć.
Negativan aspekt majke obuhvata anksioznost, opterećujuću brigu, ali i nedostatak vere u snagu i samostalnost drugog. Ona pronalazi sebe u ulozi majke i bez nje se oseća prazno i neispunjeno. Može lako upasti u zamku “življenja tuđeg života” i zanemarivanja sebe.

Ljubavnica (hetera, žena koja prati)

Ljubavnica je usmerena na stvaranje čvrstih veza, pre svega sa muškarcem, kome je potpuno predana i posvećena. Za razliku od majke, u ovom tipu je naglašena telesna i seksualna priroda odnosa. Sve što se tiče njenog muškarca, tiče se i nje, ona podržava njegove interese,i sklonosti, bavi se njegovim problemima. Ljubavnica uvek teži izgradnji veze, bliskosti, dubini i povezivanju – ona želi da u potpunosti proživi svaki aspekt odnosa.
U negativne strane spada mogućnost disbalansa u vrednovanju odnosa. Muškarcu recimo, veza sa ženom može biti na drugom mestu, dok je kod nje prioritet. Sve drugo je u drugom planu, a sklona je i da idealizuje odnos.

brooke cagle 52214 Koji oblik ženstvenosti dominira kod tebe?
Comments