Snovi su oduvek intrigirali i fascinirali ljudski rod i ljudi su se uvek bavili tumačenjem snova, jer su bili sigurni da oni imaju značenje i da im nešto poručuju. U primitivnim zajednicama odlazili su kod vrača, druida ili onoga koga su smatrali seoskim mudracem i isceliteljem, da bi porazgovarali o značenju posebno upečatljivog sna. Nije ih mnogo zanimala dublja simbolika, već da li san nosi dobar ili loš predznak. Sa stanovišta nauke, snovi nastaju u REM fazi i rezultat su izražene aktivnosti i pražnjenja moždanih funkcija, a prva psihološka objašnjenja u domenu nauke, dao je Sigmund Frojd. On je snove tumačio kao informacije iz podsvesnih sadržaja koje izranjaju na površinu u snu, jer ih na javi, u svesnom stanju, potiskujemo. Postoje i mnoga drevna tumačenja, koja imaju veze sa kolektivnim nesvesnim i sa simbolikom i obrascima koje delimo u kulturnim okvirima uže ili šire zajednice. Ovo su snovi koje ljudi najčešće sanjaju.

Zubi

Najčešći snovi su obično jednako upečatljivi i neprijatni, a snovi o zubima su skoro uvek takvi. Obično sanjamo da nam zubi ispadaju, da je zub pokvaren, da boli, krvari. Vrlo retko sanjamo zdrave, bele zube. Smatra se da snovi o zubima u tom smislu mogu da simboliziraju nas same, našu moć i samopoštovanje koji su u tom trenutku (periodu kroz koji prolazimo) poljuljani i ugroženi. sto tako, ovakav san se tumači kao predznak gubitka ili bolesti nekog bližnjeg, pa smo obično nakon buđenja iz takvog sna veoma uznemireni.

Comments