Kakve su navike korisnika mobilne telefonije, interneta i društvenih mreža, kao i kakva su njihova očekivanja, pokazalo je istraživanje koje je sprovela kompanija Erikson u Srbiji.

Istraživanje je sprovedeno onlajn i treba da pokaže kako, gde i sa kojim ciljem korisnici u Srbiji provode vreme na društvenim mrežama, internetu i uopšte na mobilnim uređajima. Ovo istraživanje može mnogo da pomogne operaterima mobilne telefonije, interneta i slično, jer otkriva i predviđa potecijalni smer razvoja u budućnosti, pokazujući očekivanja korisnika. Istraživanje je pokazalo da korisnici nisu okrenuti samo zabavi već i nekim mnogo praktičnijim ciljevima upotrebe mobilnih uređaja i interneta uopšte.

koriscenje tehnologije1 Koliko se koriste tehnologije u Srbiji

Istraživanje kompanije Erikson sprovedeno je onlajn među korisnicima u Srbiji putem javno dostupne ankete. Anketa i istraživanje spovedeni su u saradnji kompanije Erikson i Elektrotehničkog fakulteta. U istraživanju je učestvovalo oko 1.800 korisnika starosti od 18 do 65 godina, oba pola (gotovo podjednako). 57,6 % ispitanika je visoko obrazovano, što je možda uslovilo očekivanja korisnika i svrhu korišćenja mobilnog interneta.

„Istraživanje, koje smo sproveli zajedno sa Elektrotehničkim fakultetom, pokazalo je na koje načine će mobilne tehnologije i servisi pomoći građanima da unaprede svoje obrazovanje, poslovanje i sâm život. Erikson je dugi niz godina aktivan na ovom polju i jedan je od lidera i pokretača razvoja novih mobilnih i telekomunikacionih tehnologija, kao i servisa i usluga od kojih korist imaju kako sâmo društvo tako i pojedinci“, istakla je Milena Matić, menadžerka kompanije Erikson za marketing, strategiju i komunikacije.

„Na zajedničko zadovoljstvo, ovaj projekat smo realizovali sa Eriksonom, kompanijom koja pokreće tehnološke promene u Srbiji i oblikuje Umreženo društvo. Elektrotehnički fakultet je bio prirodan partner za ovakvo istraživanje, jer naša institucija obrazuje i profiliše mlade ljude koji će u bliskoj budućnosti razvijati naše društvo i tehnologije u njemu“, rekao je prof. dr Aleksandar Nešković, prodekan Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.

Zanimljivo je što je istraživanje pokazalo da korisnici koriste mobilni internet najviše kod kuće, a zatim na radnom mestu, dok samo 33 % anketiranih koristi mobilni internet u javnom gradskom prevozu. Dakle, istraživanje je pokazalo da se mobilni internet ne koristi najviše u pokretu, kako bismo očekivali, već kod kuće i na poslu.

Očekivanja korisnika od mobilnog interneta su takva da smatraju da bi se poboljšanjem postojećih i razvijanjem novih servisa i usluga unapredio rad državnih institucija i pre svega, smanjila bi se birokratija. Ovako je odgovorilo čak 72% anketiranih. Time bi se smanjilo čekanje u redovima i omogućilo bi se korisnicima da razne usluge i obaveze obave u pokretu ili od kuće, tj. sa bilo kog mesta i u bilo koje vreme.

Ovaj podatak može pomoći operaterima mobilnog interneta i drugima u unapređenju usluga. Pored velikog broja anketiranih koji smatra da bi se ovako unapredilo funkcionisanje državnih institucija, veliki broj njih smatra da bi se ovako mogli unaprediti obrazovanje i zdravstvena zaštita, i uopšte funkcionisanje zdravstvenog sistema. Naime, oko 90% ispitanika je istaklo da želi mogućnost zakazivanja pregleda putem interneta ili mobilne aplikacije, što bi umnogome skratilo vreme čekanja u čekaonicama zdravstvenih usluga i omogućilo pravovremeno lečenje i zdravstvenu zaštitu. Takođe, 70% anketiranih smatra da će efikasnija upotreba ovih tehnologija i servisa omogućiti bolju komunikaciju između zdravstvenih ustanova, što bi unapredilo zdravstveni sistem.

Po pitanju obrazovanja, 77% anketiranih navelo je da, posredstvom mobilnih tehnologija, želi slobodan pristup obrazovnim materijalima sa bilo koje lokacije, sa minimalnim tarifiranjem ili bez tarifiranja pristupa. Kao prednost mobilnih tehnologija, 63% je istaklo mogućnost povezivanja sa univerzitetima i školama širom sveta, što bi omogućilo da srpsko obrazovanje ide u korak sa svetom.

umrezeno drustvo Koliko se koriste tehnologije u Srbiji

Zanimljivo je da veliki broj ispitanika smatra da Srbija ide u korak sa svetom po pitanju upotrebe mobilnih mreža, što donekle i jeste tačno. Navike korisnika mobilnih mreža u Srbiji, prema ovom istraživanju, pokazuju da ljudi dnevno provode na mreži veliki broj sati: više od jedne trećine ispitanika reklo je da internet koristi svakodnevno između dva i četiri sata, a skoro 25% njih više od šest sati dnevno.

Razvoj mobilnih tehnologija i njihova efikasnija upotreba pozitivno utiču na ekonomski napredak države, smatra 68 odsto ispitanika istraživanja Umreženo društvo, koje su zajednički sprovele kompanija Erikson Srbija i Elektrotehnički fakultet u Beogradu. Vizija Eriksona, pod nazivom Umreženo društvo, zasniva se na povezivanju mašina, stvari, ljudi, u cilju razmene informacija, ideja, video-materijala, koji će zajedno omogućiti efikasnije poslovanje i informisanje, kao i ugodniji i sigurniji svakodnevni život. Istraživanje koje je sprovedeno u Srbiji trebalo bi da pokaže koje su to prednosti Umreženog društva koje naši građani žele da vide u praksi.

Marija Rajić

Izvor: Tech Lifestyle

Comments