Izdvojeno je preko 2,500,000 dinara za prvu pomoć ugroženima, a nastaviće se i dalje angažovanje sa ciljem pomoći zajednici. Do sada je u robi, gorivu i opremi direktno donirano oko 1,500,000 dinara, a kompanija će u toku naredna dva dana centrima koji apeluju za pomoć, a po preporuci Vlade RS dostaviti u magacin Milšpeda, sredstva za higijenu i pelene u vidu 1,800 paketa u iznosu od 1,000,000 dinara i 3,000 gotovih obroka.

image003 Kompanija EKO Serbia pomaže ugroženima!

Iako je i sama pretrpela velike štete kompletnim plavljenjem EKO pumpe u Obrenovcu, menadžment kompanije i svi zaposleni su u pripravnosti, angažovani na terenu i na pumpama, a pre svega na raspolaganju specijalnim snagama i jedinicama za spasavanje, za svaku pomoć.

image004 Kompanija EKO Serbia pomaže ugroženima!
  • U petak je sa EKO pumpe Umka, najbližoj Obrenovcu, kompletni asortiman prehrane i pića odnet direktno i razdeljen u Obrenovcu u prihvatilištima, uz lično angažovanje menadžmenta i zaposlenih sa pumpe.
  • U toku dana i noći konstantno je izdavano gorivo  za čamce i vozila MUP-a u Obrenovcu kako bi mogli da krenu u akciju spasavanja, a zaposleni su organizovano u toku noći i dirketno odlazili u ugrožena područja i odnosili hranu, vodu i ćebad.
  • Solidarni zaposleni i menadžeri pumpi iz svih regiona donirali su oko 200,000 RSD u vidu paketa sa hranom, ali i pokrenuli međusobnu akciju prikupljanja ćebadi, garderobe i hrane koja je odneta u prihvatilišta.
image005 Kompanija EKO Serbia pomaže ugroženima!

Svim zaposlenima sa EKO pumpe iz Obrenovca kojima je imovina uništena poplavom, kompanija će odmah po smirivanju situacije reagovati i pomoći ih kako bi mogli da obave potrebna saniranja. Nažalost za neke od zaposlenih još uvek kompanija i porodice nemaju informacije gde se nalaze i da li su dobro.

Kompanija je na raspolaganju i za dalje angažovanje i nastaviće sa pružanjem pomoći, ljudstva i sredstava, širom Srbije gde se nalaze objekti EKO pumpi.

Comments