Fondacija „Ana i Vlade Divac“ u okviru kampanje „Stvarno važno“ koja ima za cilj da promoviše prave vrednosti među mladima u Srbiji, pokrenula je još jednu akciju kako bi pomogla rešavanje problema u lokalnoj zajednici.

Konkurs „Stvarno važna ideja“ ima za cilj da motiviše mlade da prijave i pokrenu inicijativu u pravcu rešavanja problema iz sledećih oblasti: zdravlje mladih, bezbednost mladih, kultura i slobodno vreme, životna sredina, volonterizam, obrazovanje i zapošljavanje mladih.

Stvarno vazno Konkurs za Stvarno važnu ideju

Fondacija i njeni partneri žele da dalje ohrabruju i podstiču mlade ljude u Srbiji na aktivizam kroz realizaciju inicijativa u lokalnoj zajednici

Konkurs za prijavu inicijativa mladih otvoren je od 25. septembra do 5. novembra 2012. godine, a prijave mogu slati škole, neformalne ili formalne organizacije koje čine mladi do 25 godina starosti. Potrebno je samo da u nekoliko koraka mladi predlože inicijativu, potrude se da budu u najboljih 15, a Fondacija „Ana i Vlade Divac“ će im pomoći da prijavljeni projekat realizuju. Po realizaciji inicijative biraće se najbolji projekti konkursa, a najbolja tri mesta biće nagrađena vrednim nagradama.

Detaljnije informacije o konkursu i dodatna uputstva možete pronaći na sajtu.

Kampanju „Stvarno važno“ realizuje Fondacija „Ana i Vlade Divac“ uz donatorsku pomoć USAID-a i Instituta za održive zajednice. U proteklih godinu dana, Fondacija je podstakla više od  100,000 mladih da se aktivno uključe u ovu kampanju. Razvijanjem dodatnih akcija, Fondacija i njeni partneri žele da dalje ohrabruju i podstiču mlade ljude u Srbiji na aktivizam kroz realizaciju inicijativa u lokalnoj zajednici.

Comments