Čakre, energetski centri u telu, treba da budu otvorene i izbalansirane, da energija struji kroz celo telo prirodno i slobodno – ako prihvataš koncept realnosti energije, onda ti je to blisko i normalno, a ako je ovo novo za tebe, možeš da shvatiš energiju i čakre i metaforički. Prva ili korenska čakra locirana je na međici, boja njene energije je crvena, a zadatak da nas daje stabilnost, da nas ukorenjuje u život.

To je ono kad kažemo da stojimo sa obe noge na zemlji – uzemljeni smo i realni, stabini u trenucima kad je naša stabilnost na iskušenju, kad se u životu dešavaju teško prihvatljive stvari, gubici, tuge i bolovi, kad pokušavamo da održimo ravnotežu u burnim periodima u kojima nam se život menja, odgovornosti gomilaju, a malo toga možemo da kontrolišemo.

 

samuel zeller 413072 unsplash 1 Korenska čakra – crveno je boja uzemljenja

Stabilnost – psihološka, emotivna, mentalna – zapravo ima svoj energetski, telesni, ili ako hoćete, metaforički koren, u našoj povezanosti sa zemljom po kojoj hodamo, čija nas gravitacija sprečava da letimo, ali nas ne sprečava da „odlepimo“ u teškim trenucima, ako nismo dobro uzemljeni.

Comments