Ako ste predavač, prezenter, predstavnik za medije ili želite da se bavite najslađim zanimanjem u medijima – da budete radio ili TV voditelj – ovo je pravi kurs za vas. Prevaziđite strah od nastupa, budite verbalno fluentni, precizni i tačni u govoru! Gostujući predavači su poznate ličnosti, odabrani profesionalci iz medijskog sveta Srbije.

Ivan Zeljkovic Kurs za Radio i TV voditelje na SAE Institutu

Predavač: Ivan Zeljković, TV voditelj

Prijavite se na: 011 2626 632 ili belgrade@sae.edu

SAE Institut Beograd, Čika Ljubina 8/III

Comments