Ljubav je oganj u kome izgaraš i iz koga izlaziš neizgorela, poput majke zmajeva. Ljubav je rizik u koji ulećeš, poveravajući svoj život silama Univerzuma, kojima upravlja sila ljubavi. Reskirajući sebe, svoju dušu i svoj život, sigurna si da si sigurna – ako ti ljubav uzme dušu, onda joj tvoja duša pripada. Ako ti ljubav uzme život, ona te oživljava. 

Ljubav trpi, izdržava, može. To je način na koji je dobra u zlu. Kada je teško, bolno, tragično, mučno, poražavajuće i ponižavajuće, ljubav to nosi i podnosi. Ljubav posustaje, ali ne odustaje. Ljubav se predaje dok borba traje. Predaje se borbi, predaje se lečenju rana posle poraza, predaje se žaljenju zbog pobede, jer ljubav zna da je borba često neizbežna, ali ljubav voli mir više nego što mrzi borbu. 

Ljubav te slama, samo zato da bi se iznova osnažila. Kad se slomiš pod teretom ljubavi, to nije do tereta, ili do tvoje krhkosti. Nego do potrebe i neophodnosti da se tvoji pogrešni stavovi skrše i uruše, da odbaciš sve iluzije o ljubavi, da zaboraviš sve što misliš da znaš, da bi saznala sve što tvoja duša zna oduvek, ali si zaboravila. Ako te ljubav opustoši, to je samo zato da bi se ponovo izgradila i izrasla, hrabra, u ljubavi. 

To je ono što ljubav radi, u potpunosti potvrđujući izreku “ljubav je ono što ljubav čini”. 

Ako ne radi, onda nije ljubav. 

Naslovna fotografija: instagram.com/authenticlovemag

Aleksina Đorđević

Comments