Ona ljubav koju dajete sebi, upravo je ona koju zaslužujete od drugih. Što bolje volite sebe i svoj život, veće su vam šanse da vam život uzvrati na sve načine. Prelistajte ovaj esencijalni podsetnik na ljubav kakvu zaslužujete, kakvu dajete sebi i drugima i kakvu primate. 

Uvažavanje ljudskosti 

Biti čovek, pre svega, znači razumeti, prihvatati i opraštati nesavršenost. Dajte sebi dozvolu da pogrešno shvatite, preterano reagujete, da se pokajete, tražite i pružite oproštaj. Pravite greške, naravno, to je način na koji učite – da bolje volite. Ne osuđujte sebe zbog grešaka, shvatite njihove posledice kao povratne informacije, tako ćete zaista učiti na svojim greškama. 

Svest i uvidi 

Budite svesni svojih obrazaca, uslovljavanja, navika, koje vas sputavaju da vidite jasno i donosite uvek prave odluke. Posmatrajte sebe iz široke perspektive, vidite svoje mesto u široj slici. Vi učite – da proširite svoju svest, steknete dublje uvide i unesete ih u svakodnevnu životnu praksu. Učite da budete prisutni u sadašnjosti i svesni svih njenih aspekata. Tako se stiče stabilnost i vera u sebe. 

Razumevanje 

Nasuprot osudi stoji razumevanje. Lako je posmatrati površno, prepustiti se emocijama i donositi prenagljene zaključke. Nemojte delovati iz takvog stanja, samo posmatrajte. Čim se pojavi osuda, budite svesni da ste na površini i zaronite dublje. Pronađite razumevanje. Preispitujte, analizirajte, dovedite u pitanje sve što mislite da je istina. Prave istine će preživeti takvo preispitivanje i osnažiti vas. Tako se stiče samopouzdanje. 

Postavite granice 

Ovo može da bude najteži deo u samoljubavi, kao i u ljubavnim odnosima. Ali kad jednom shvatite da granice ne služe da vas odele, ili da vas zaštite, već da se tiču lične odgovornosti, poštovanja i razmene, volećete svoje granice. One označavaju dokle se prostire vaša nadležnost, a odakle počinje odgovornost druge osobe. To je rasterećujuće i tako se uči samopoštovanje. 

Comments