Međunarodna konferencija (Grafički) Dizajner: Autor ili univerzalni vojnik predstavlja četvorodnevnu seriju predavanja, diskusija, radionica i izložbi renomiranih autora, dizajnera i teoretičara iz Srbije, regiona i Evrope. Projekat je prevashodno namenjen studentima umetničkih fakulteta i fakulteta za dizajn iz regiona, ali i mladim profesionalcima i široj publici.

Četvrta po redu konferencija, koja se održava u martu 2013. godine, nosi naziv “Obuka”.

Pretpostavljamo da živimo u savremenim, demokratski ustrojenim državama, koje podrazumevaju pluralizam političkih, kulturnih i verskih ubeđenja i stavova iz kojih bi, valjda, trebalo da proizađe svekolika raznolikost onoga što zovemo životnim stilom. Kako je onda moguće da skoro sve dizajnerske škole podučavaju unutar jedne jedine doktrine.

Izlozba Artget 01 2012 Međunarodna konferencija (Grafički) Dizajner: Autor ili univerzalni vojnik

Izložba “Artget”

Ideje modernizma

Sa posledicama koje isključuju ogroman broj ljudi koji žive izvan našeg umetničko-dizajnerskog geta. Čemu tako isključive studije dizajna? *

S druge strane, kad govorimo o dizajnu, da li uopšte imamo nešto drugo na raspolaganju?

Kako podučavati buduće profesionalce sa softverom, napravljenim na postulatima avangardnih pokreta sa početka prošlog veka i sa umovima zarobljenim u modernističku mrežu?

I na kraju, za koji hrabri novi svet?

* Jan Michl, “A Case Against Modernist Regime in Education

Predavači na konferenciji:

1. Boštjan Botas Kenda, Slovenija

2. Denis Elbers (Dennis Elbers), Holandija

3. Isidora Nikolić, Srbija

4. Ivica Mitrović, Hrvatska

5. Jana Ulrih (Janna Ullrich), Holandija / Nemačka

6. Nebojša Cvetković, Srbija

7. Oliver Kartak, Austrija

8. Tribuna, Slovenija

9. Vanja Cuculić, Hrvatska

10. Vesna Pešić, Srbija

Izložbe (Šest izložbi u okviru Vojnika4)

U okviru ovogodišnje međunarodne konferencije (Grafički) Dizajner: Autor ili univerzalni vojnik – “Obuka” biće organizovane sledeće izložbe: “Polet”Ekonomska propaganda u Jugoslaviji 1969-1980. godine; “Pohlepa nije u modi, saosećanje jeste” – izložba plakata holandskih dizajnera; “Search/Find/Like/Share Mogućnosti vizuelnog pripovedanja” – kustoski tim Sven Ehman i Denis Elbers; “Dizajn Tribune 2009-2012”; “IMAM(O) PROBLEM”; izložba radova učesnika konferencije – “Menjaža”.

Comments