Um je čudesno oruđe, koje koristimo bez razmišljanja – što zvuči paradoksalno, ali je tako. Ne preispitujemo i ne posmatramo sposobnosti svog uma, prosto se njime služimo i njegove moći uzimamo zdravo za gotovo. Nismo svesni snage svog uma i ne koristimo je svesno i ciljano – osim ako se zainteresujemo i počnemo da razmišljamo u tom pravcu, da obraćamo pažnju i istražujemo. Uzimamo zdravo za gotovo da smo sposobni da opažamo realnost, kao i da maštamo i izmišljamo, da smo u stanju da analiziramo, da rešavamo probleme, klasifikujemo osećanja, da neprekidno primamo i obrađujemo informacije, u budnom stanju i u snu. Evo nekih mentalnih moći kojima barataš svakodnevno, a kojih verovatno nisi ni svesna, jer su uobičajene i služiš se njima automatski.

Sposobnost razlikovanja reakcije i akcije

Instikti nalažu reakciju, ali ti ne moraš da reaguješ, možeš da staneš i razmisliš, da sačekaš da prođe naboj straha, ljutnje, povređenosti i da onda odlučiš šta je najbolje što možeš da učiniš. To je čudesna sposobnost – da možeš da staneš i razmisliš o svojim osećanjima i postupcima, a ne samo da reaguješ bez razmišljanja.

Slušanje sa razumevanjem (empatija)

U stanju si da slušaš druge osobe, sa namerom da ih razumeš i da sagledaš stvari iz njihove perspektive. Razumevanje tuđih motiva, ideja i stanovišta omogućava ti da shvatiš kako neko funkcioniše, kako se oseća i šta ga pokreće. U stanju si i da saosećaš sa tugom i radošću drugih ljudi, što ti omogućava još dublji nivo razumevanja i povezivanja.

Preispitivanje

Možeš da preispituješ sve što se događa oko tebe i u tebi i da zamisliš u kom pravcu stvari mogu da se razvijaju ukoliko napraviš ovaj ili onaj potez. Na taj način održavaš svoju radoznalost i svesnost i možeš da pronađeš rešenja tamo gde si mislila da ih nema.

Sagledavanje sopstvenih misli

Svesna si sopstvenog procesa razmišljanja i toga kako ono utiče na tvoje ponašanje i na odnose sa ljudima. Tvoj um je u stanju da spoznaje samog sebe, da sagledava svoje okidače, uzroke i stanja, a put samospoznaje je put ličnog razvoja i osvešćenja.

Comments