Posmatrati muškarce kao jednoćelijske organizme sa penisima, prilično je poražavajuće, jer sve mi zamišljamo veliku ljubav, osećanja i bliskost koja prevazilaze stereotipe, koja nas spajaju kao bića, magično nadilazeći činjenicu da smo različiti, fizički i psihički, da imamo različite prioritete, želje i potrebe i da sa različitim očekivanjima stupamo u odnos. Dok žene odmah znaju da li žele sa nekim da ostanu (to je ono kad pomisliš da ta veza baš nema sjajne izglede, ali da ćeš ipak uložiti neko vreme sad kad si već tu, da vidiš kako će se stvari razvijati, ili kad počneš nekontrolisano da „vidiš“ budućnost, jer znaš da si spremna da se uložiš bezrezervno), oni uopšte ne razmišljaju šta žele od veze i od tebe – uopšte i ne definišu vezu kao što to mi radimo i uglavnom se osećaju prisiljeni da se izjasne i da prihvate neke okvire odnosa. Za nas, sofisticiranu vrstu koja je dizajnirana da donosi život, „svija gnezdo“ hrani svojom ljubavlju i zaštitom i svoje mladunce i svog partnera, da razvija, unapređuje i stvara, muškarci su divljaci koje treba pripitomiti i kultivisati, naučiti ih da ne, eh, kake tamo gde jedu, ako već moraju da zapišavaju teritoriju. Odnosno, naučiti ih da poštuju naše vrednosti i da im se povinuju, jer su to vrednosti očuvanja, negovanja, razvoja i stvaranja i jer nam je potrebna njihova pomoć (ili barem pristojno ponašanje i nesmetanje).

Za njih je seks samo seks

Muškarac koji voli, nauči da razlikuje seks od vođenja ljubavi, ali uvek je u stanju i da ima samo seks sa ženom koju voli, kao i sa bilo kojom drugom ženom, ukoliko ga lični moral ili vrednosti kojima se obavezao, ne sputavaju u tome. On je u stanju da prevari ženu koju voli i da je smrtno povredi, bez stvarnog uvida u to šta je uradio, jer je za njega taj čin bio samo seks, on je to zaboravio i ništa mu ne znači. U stanju je da zbog nečeg što mu ništa ne znači, uništi ono što mu znači, a to nam daje svako pravo da ga posmatramo kao primitivnu vrstu i da ga držimo na kratkoj uzici, ukoliko ne možemo dovoljno da ga kultivišemo. Takođe nam omogućava i da razvijemo svoje razumevanje (žene veoma često muškarcima opraštaju prevaru, iako su strašno povređene) za njihove slabosti i da se držimo onoga što je nama važno. Mada je to mnogo lakše ako nas oni ne sabotiraju i ne ponašaju se kao psi, nego kao džentlmeni.

Comments