Sudeći po rezultatima jednog istraživanja, Slovenci se mogu smatrati najboljim muževima na svetu. To je pokazala studija koju je sprovela Svetska organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj, uzimajući kao glavni kriterijum vreme provedeno u obavljanju kućnih poslova.

Rezultati su u korist muškaraca u Sloveniji koji u proseku utroše 114 minuta dnevno u pranju sudova, usisavanju, brisanju prašine i drugim poslovima koje uobičajeno rade žene. Za razliku od njih, Indijci najmanje pomažu svojim ženama, tako da dnevno provedu svega 19 minuta radeći po kući.

muskarac u kuhinji Najbolji muževi žive u Sloveniji
Comments