“Ljubav je valjda jedina stvar na svetu koju ne treba objašnjavati ni tražiti joj razlog.” – Meša Selimović (Derviš i smrt)

“Ljubav je staklo koje se lomi ako ga čovek primi suviše nesigurno ili suviše čvrsto.” – Ruska poslovica

Slikaa2 Najlepši citati o ljubavi

 “Postoje ljudi koji vam izvade srce i postoje ljudi koji ga vrate na mesto.” 

“Moja je dobrota bezgranična poput mora. Moja je ljubav jednako duboka. Što više dajem tebi, to više imam sam, jer oboje smo beskonačni.” – Šekspir (William Shakespeare)

“Susreo sam na ulici vrlo siromašna, zaljubljena mladića. Šešir mu star, kaput otrcan, ogrtač progledao na laktovima, cipele mu vodu propuštale – ali duša mu beše posuta zvezdama.” – Viktor Igo (Victor-Marie Hugo)

Comments