naslovna54 Najstariji zanat na svetu

Neretko žene pružaju sekualne usluge u zamenu za televizor, popravku automobila ili električnih aparata.

Pol Dž. Goldstin je izvršio klasifikaciju prostitutki na osnovu profesionalne posvećenosti i profesionalnog konteksta. Posvećenost se odnosi na učestalost s kojom se žena bavi prostitucijom. “Povremene prostitutke” jesu one koje dosta često, ali neredovno, primaju novac za seks kao dopunu prihodima iz drugih izvora. Ostale žene stalno se bave prostitucijom i ona im predstavlja jedini prihod. Profesionalni kontekst odnosi se na tip radne sredine i proces interakcije u koji žena stupa. “Uličarke” obavljaju posao na ulici. “Kolgerle” pronalaze klijente preko telefona, tako što muškarci dolaze u njihovu kuću ili one odlaze njima. “Kućne prostitutke” jesu žene koje rade u privatnom klubu ili bordelu. “Prostitutka iz salona za masažu” pruža seksualne usluge na mestu koje, navodno, u skladu sa zakonom, nudi samo masažu. Većina kolgerli koje je proučavao Goldstin redovno su upražnjavale seksualnu trampu – seks u zamenu za televizor, popravku automobila ili električnih aparata.

Prostitucija se može definisati kao pružanje seksualnih usluga za novac. Reč “prostitucija“ ušla je u svakodnevnu upotrebu krajem 18. veka. U starom i srednjem veku, seksualne usluge za novac pružale su konkubine (izdržavane ljubavnice) i kurtizane. Kurtizane i konkubine često su zauzimale visoke pozicije u tradicionalnim društvima. Kurtizane su bile lepe i obrazovane, kulturnog ponašanja, lepo obučene, zavodljive, vešte lubavnice, ali i nemilosrdne kad je reč o finansijskom aspektu svojih usluga. Ključna dimenzija moderne prostitucije odnosi se na činjenicu da žene i njihovi klijenti ne poznaju jedni druge, mada muškarci mogu postati “redovne mušterije“. Prostitucija se direktno povezuje sa slomom malih zajednica, izgradnjom bezličnih gradskih područja i komercijalizacijom društvenih odnosa.

slika 1 horz Najstariji zanat na svetu

Katarina Velika sa svojim ljubavnikom i Madam Pompadur, ljubavnica Luja XIV

Rezolucija Ujedinjenih nacija doneta 1951. godine, osuđuje one koji organizuju prostituciju ili profitiraju iz aktivnosti prostitutki, ali prostituciju kao takvu ne zabranjuje. Ukupno pedeset tri države formalno su prihvatile ovu rezoluciju. U nekim zemljama prostitucija je zabranjena zakonom (Irska, Rusija). U drugim, recimo u Velikoj Britaniji, zabranjene su samo pojedine vrste, na primer prostituisanje na ulicama ili dečja prostitucija. Pojedine nacionalne ili lokalne vlasti daju dozvole za otvaranje zvanično priznatih bordela kao što su “Eros centri” u Nemačkoj ili javne kuće u Amsterdamu. Oktobra 1999, holandska vlada pretvorila je prostituciju u zvaničnu profesiju, za, kako se procenjuje, 30.000 žena koje su zaposlene u industriji seksa. U samo nekoliko zemalja dozvoljena je muška prostitucija.

42 21756049 Najstariji zanat na svetu

U zemljama kao što su Holandija i Nemačka prostitucija je dozvoljena uz fiskalni račun, dok je u zemljama poput Irske i Rusije protivzakonita.

Zašto postoji prostitucija? To je, sigurno, fenomen koji opstaje i koji se odupire pokušajima vlada da ga eliminišu. Isto tako, skoro uvek je reč o ženama koje prodaju svoje telo, retki su obrnuti slučajevi – mada postoje i takvi primeri, recimo, u Hamburgu u Nemačkoj, gde “kuće za uživanje” nude seksualne usluge ženama. Naravno, dečaci i odrasli muškarci prostituišu se i sa drugim muškarcima.

Prostitucija se ne može objasniti na osnovu samo jednog faktora. Može se činiti da muškarci jednostavno imaju jače i razvijenije seksualne potrebe od žena i da zbog toga postoje javne kuće. Međutim, ovakvo objašnjenje nije verodostojno i dovoljno. Većina žena u stanju je da svoju seksualnost razvije intenzivnije od muškaraca u istom starosnom dobu. Osim toga, kad bi prostitucija postojala samo zbog zadovoljavanja seksualnih potreba, onda bi postojalo mnogo muških prostitutki koje bi opsluživale žene.

Najopštiji zaključak koji se može izvući jeste da prostitucija izražava, i u izvesnoj meri podržava, tendenciju muškaraca da žene tretiraju kao objekte koji se “upotrebljavaju“ u seksualne svrhe. Prostitucija u određenom kontekstu izražava nejednakost moći između muškaraca i žena. Naravno, ovde su uključeni mnogi drugi elementi. Prostitucija predstavlja sredstvo za zadovoljenje seksualnih potreba ljudi koji, zbog svojih fizičkih nedostataka ili zbog postojanja restriktivnih  moralnih nazora ne mogu da pronađu druge seksualne partnere. Prostitucija postoji zbog muškaraca koji su odsutni od kuće, zbog onih koji imaju želju za seksom bez emotivnog vezivanja ili onih koji imaju neuobičajene seksualne ukuse koje druge žene ne prihvataju. Međutim, ovi faktori mogu se smatrati relevantnim samo za objašnjenje raširenosti prostitucije, ali ne i njene sveukupne prirode.


Ivana Malenčić je studentkinja sociologije koja obožava svoje prijatelje, crtane filmove, rock muziku, i traži svoje mesto u koordinantnom sistemu haosa. “Volim da mislim o tome kako ćemo da slomimo ili zbacimo ceo postojeći poredak. Privlači me sve što je u vezi sa revoltom, neredom, haosom, a posebno aktivnosti koje naizgled nemaju nikakvu svrhu. Čini mi se da je to put ka slobodi – spoljašnja sloboda je način da se postigne unutršnja sloboda.” – Džim Morison

Comments