Poverenje je osetljivo mesto u svima nama – možda smatrate da možete odabrati da poklonite svoje poverenje, ili prosto verujete svom osećaju, koji vas upozorava na to kada u nekog ne treba da imate poverenja, a kada je bezbedno ukazati poverenje. Veliki broj ljudi relativno lako uspostavlja kontakte i povezuje se na nivou poverenja – zaista ima mnogo dobrih ljudi, kojima ste okruženi i sa kojima vam je lako da radite i delite razne životne sadržaje i aspekte. Ali ima i veoma dobrih i kvalitetnih ljudi čiji je najveći problem nedostatak poverenja – kad zavolite takvu osobu, otkrićete da je njena nesigurnost i nedostatak poverenja poput zida od neprobojnog stakla. Takva osoba vas vidi i čuje, ali ne može u potpunosti da se poveže sa vama. Najteže je što je ona tom neprobojnom providnom preprekom odeljena i od same sebe, od svog bića, od svojih najdubljih osećanja – ona vidi sebe, ali ne može da se poistoveti sa sobom, ne može da bude to što u suštini jeste, jer ne može da poveruje da je to bezbedno, da je moguće i da je dobro za nju. 

Vrlo je teško voleti nekog ko nije povezan sa sobom i ko, posledično, ne može do kraja da se poveže sa vama, koliko god se vi trudili i koliko god se ta osoba trudila i koliko god ljubavi i strpljenja oboje ulagali u odnos. Možda najteže. 

Ljude koji imaju problem sa poverenjem teško je voleti, jer uvek strahuju – da ćete otići i napustiti ih (oni sigurno to imaju zapisano u svom iskustvu, u nekoj ranoj traumi, koja se kroz život potvrđivala i produbljivala, umesto da bledi i gubi snagu da im uništava život). Plaše se da će ostati sami, plaše se da se prepuste, jer šta će onda, ako na kraju ipak ostanu iznevereni i sami. Zato ostaju na distanci, emotivno nedostupni, ne mogu i ne umeju da se predaju i sebi (i vama) kvare radost i uživanje, koji su zaista najbliskije povezani sa prepuštanjem. Oni nisu zatvoreni, ali traže takve garancije, kakve teško da neko može da im pruži. I kad im kažete da treba da rizikuju, da život jednostavno ne daje nikakve garancije, jer ne postoji garancija da će garancije važiti, to za njih nije oslobađajuće, već ugrožavajuće i zastrašujuće. 

Comments