Da li želite da naučite da radite na projektima koji su vezani za kulturu i umetnost, kao i da naučite šta se sve radi u velikim kulturnim organizacijama i kako se organizuju projekti u dizajn studijama? Povezivanjem studija iz marketing menadžmenta i kulture i dizajna, naučićete da znanje iz marketinga i PR-a sprovedete na konkretna dela koja će biti korišćena u kreativnim oblastima, kao što je rad u velikim institucijama kulture ili medijskim kućama koje svakako zahtevaju rad na velikim i složenim organizacijama. Istraživanjem tržišta rada, prepoznao se kvalitet ovakvog načina poslovanja, kao i prednosti i mogućnosti korišćenja menadžmenta u oblasti umetnosti. Sada imate tu mogućnost da svoje znanje unapredite studirajući – Menadžment u kreativnim industrijama, koji će vam doneti napredak u karijeri, kao i u razvijanju znanja i veština iz dve od najtraženijih oblasti na traštu rada – menadžmenta, kulture i umetnosti.

Ovaj studijski program na diplomskim akademskim studijama namenjen je onima koji u svojoj budućoj ili sadašnjoj karijeri žele da se bave planiranjem, organizovanjem i vođenjem u oglasnim i kreativnim agencijama, institucijama kulture i umetnosti (bilo da one pripradaju vladinom ili nevladinom sektoru), medijskim kućama i drugim vidovima organizacija koje se javljaju u kreativnoj industriji, projekti (isključivi, ponovljivi, festivali, itd.). Cilj programa je taj da prepoznate svoje posebne sklonosti i orijentacije i da se tako lakše usmerite ka izgradnji sopstvenih istraživačkih kompetencija u ovoj oblasti.

baner menadzment u kreativnoj industriji Naučite da poslujete u oblasti umetnosti

Obrazovni profil koji se dobija kroz ovakvo školovanje obuhvata više branši: menadžer u kulturi i umetnosti, menadžer u medijima, vođa projekta / asistent vođe projekta / učesnik projekta u oblasti kulture, umetnosti ili medija, savetnik za kulturu/medije, savetnik za projekte u kulturi, umetnosti ili medijima, menadžer klijenta (u marketingu i kod nas najčešće spominjan kao account menadžer), itd. To uključuje poslove kao što su analize i istraživanja auditorijuma i trendova u kulturi i medijima, vođenje poslova u dizajn studijama, kreiranje i rukovođenje projektima u oblasti kulture i umetnosti, kao i osmišljavanje i vođenje komunikacija i odnosa s javnošću, analiziranje medijskog sadržaja, razvijanje strategija komunikacija i trendova u kulturi i medijima, savetovanje u oblasti menadžmenta u kulturi i komunikacijama.

Kako naše tržište sve više teži ka tome da napreduje u svakom segmentu poslovanja i da efikasno funkcioniše u dve ili više različitih oblasti odjednom, tako se za sve one koji žele da posluju na ovaj način, otvaraju nova radna mesta, koja znaju biti jako dobro plaćena. Prosečna plata za menadžere koji se bave kreiranjem brenda i njegovim plasiranjem, u Srbiji imaju prosečnu platu u vrednosti od 77.773 RSD, Media planer ima prosečnu platu 52.571 RSD, dok na primer menadžeri koji se angažuju za organizovanje dešavanja i manifestacija imaju prosečnu platu od 73.615 RSD. Ovakve prosečne plate u Srbiji svakako mogu da doprinesu razvoju vaše kvalitetne budućnosti i omogućiti vam da svoje znanje svakodnevno usavršavate iz oblasti koju volite.

Comments