U savremeno doba, ljudi imaju težnju da eksperimentišu sa oblicima i materijalima ne samo u oblasti umetnosti i izražavanja svoje kreativnosti i originalnosti, nego i u arhitekturi – može li kuća da bude sasvim neobična, a da bude praktična? Holandski eksperimentalni arhitekta Dries Kreijkampa poduhvatio se projektovanja čitavog naselja globus-kuća (Bolwoningen), koje je izgrađeno 1984. u gradu ‘s-Hertogenbosch, u provinciji Severni Brabant. Loptaste kuće izdaleka liče na gomilu loptica za golf koje stoje na postoljima i čekaju da igra počne – u tom smislu, odlično se uklapaju u okolinu. Sagrađene su na travnjaku, među retkim drvećem na obali reke i čitavo naselje je poput parka – bez ulica, sa popločanim prolazima između kuća. Automobili stanara parkirani su sa druge strane, gde je naselje loptastih kuća opasano asfaltom i gde se spaja sa ostatkom grada, uobičajenog urbanog izgleda.

Comments