Šta god smatrali uspehom kome težimo, generalno, uspeh znači ostvariti svoje želje i ciljeve. Šta vam pada na pamet, kad pomislite na uspeh? Istrajnost, borba, upornost, trud, rad… Da, ali to sve spada u ono što činimo da bismo nešto postigli, odnosno u akciju koja nas dovodi do uspeha. A osim delanja, potrebno je da znamo šta želimo, kao i da verujemo u sebe i u to da možemo da uspemo, kažu stručnjaci.

Ono što nas pokreće ka cilju, jeste želja – svest o tome da nešto želimo, sposobnost da osetimo šta je ono što nas greje iznutra, ono što nas ispunjava kad pomislimo da možemo to da osvojimo. Kada ste poslednji put čuli svoje srce? Kada ste poslednji put nešto želeli? Pokušajte ovog trenutka da se umirite i oslušnete sebe, da čujete želje svoga srca.

Kad pronađemo svoju želju, potrebno nam je uverenje da možemo da je ostvarimo. Jer ukoliko je ta želja za nas samo maštanje i verujemo da je nerealna i da je nikada ne možemo ostvariti, nikada nećemo ni preduzeti akciju, nećemo ni pokušati da je ostvarimo. A ono što ne pokušamo, sigurno se neće ni realizovati. Dakle, potrebno nam je da verujemo u sebe i u ostvarivost svoje želje, da bismo imali motiv da se pokrenemo. Sama od sebe, želja ne stvara motivaciju, vera je ono gorivo koje pokreće motor naše akcije.

To znači da želja mora biti za nas realna – jer ako je nerealna, nećemo moći da navedemo sebe da poverujemo u mogućnost ostvarenja. Nije važno da li je teško ostvariva, koliko vremena nam treba da stignemo do cilja (uvek će nam trebati mnogo više, nego što se nadamo), bitno je da postoje realni koraci koje možemo da preduzmemo – da učimo jezik na kome se govori u zemlji u kojoj želimo da živimo i radimo, da dopunimo svoje obrazovanje i proširimo kompetencije, da uštedimo neki novac, koji ćemo uložiti u korak koji je na redu na našem putu ka cilju. Sve su to realne stvari, koje nije lako izvesti, ali je moguće – a to želju čini realnom. Vera u sebe i u uspeh održava se i hrani realizacijom tih malih koraka, kojima počinje put ka ostvarenju želje. Svaka uspešno izvedena akcija, osnažuje naše samopouzdanje i sve nam je lakše da poverujemo da mi to možemo – korak po korak, do kraja.

Comments