Kompanija Nestlé Adriatic predstavila je inicijativu „Savez za mlade“, koja je pokrenuta  sa ciljem da mobiliše i uključi kompanije koje su spremne da odigraju pozitivnu ulogu u zapošljavanju mladih. Predstavljanju Inicijative prisustvovali su predstavnici Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Nacionalne službe za zapošljavanje, Centra za razvoj karijere i savetovanje studenata Univerziteta u Beogradu, kompanija partnera, kao i dosadašnji polaznici projekta.

 

Nestle Olivera Medjugorac David Gaal Ansgar Bornemann Nestlé: Inicijativa Savez za mlade uposliće 100.000 mladih širom Evrope

Predstavnici kompanije Nestle, Olivera Međugorac, David Gaal i Ansgar Bornemann

Kompanija Nestlé je krajem 2013. godine pokrenula Inicijativu za zapošljavanje mladih, kojom se obavezala da će do 2016. godine otvoriti 10.000 radnih mesta i 10.000 stručnih obuka u Evropi. Podstaknuta uspehom, kompanija je sa svojim partnerima pokrenula „Savez za mlade“, koja će za osobe mlađe od 30 godina u toku trajanja projekta kreirati 100.000 radnih mesta i pozicija za praksu.

U sklopu Inicijative za zapošljavanje mladih, kompanija Nestlé je do sada otvorila 32 radne pozicije u Srbiji, kako u sedištu kompanije, tako i u svojim fabrikama u Surčinu i Staroj Pazovi, dok je u program praksi i pripravništva do sada uključeno 59 mladih ljudi.

Nestle Predstavljanje inicijative kompanije Nestle Savez za mlade Nestlé: Inicijativa Savez za mlade uposliće 100.000 mladih širom Evrope

Predstavljanje inicijative kompanije Nestle “Savez za mlade”

U toku diskusije koja je usledila nakon predstavljanja Inicijative, Ansgar Bornemann, generalni direktor kompanije Nestlé Adriatic, naglasio je značaj aktivnog delovanja kompanija i uputio poruku mladima u Srbiji i regionu.

„Nacionalne vlade se bore da reše problem zapošljavanja mladih, ali mi smo svesni da je potrebna veća angažovanost kompanija i industrije. Nestlé je društveno odgovorna kompanija i svojim primerom želimo da postignemo „domino efekat“ koji će stvoriti preduslove za povećanje zaposlenosti mladih u Evropi. Želimo da poručimo mladim ljudima na tržištu rada da, uprkos problemima sa kojima se suočavaju, ne smeju da odustaju, da uvek pokušavaju najbolje da iskoristite nove mogućnosti i prilike“, rekao je Bornemann.

Predstavljanju inicijative prisustvovali su i mladi praktikanti uključeni u program, predstavnici partnerskih kompanija Nielsen, Bosis i Milšped, kao i Silvija Radinović, rukovodilac grupe za politike zapošljavanja i praćenje evropske strategije zapošljavanja iz Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, zatim Dragana Okanović iz Centra za razvoj karijere i savetovanje studenata i Vesna Fabian, direktorka sektora za posredovanje u zapošljavanju i planiranje karijere iz Nacionalne službe za zapošljavanje. Pored navedenih predstavnika Inicijativu su podržale i kompanije Geneza i Mitsides Point.

Nestle Silvija Radinović rukovodilac grupe za politike zapošljavanja i praćenje evropske strategije zapošljavanja Nestlé: Inicijativa Savez za mlade uposliće 100.000 mladih širom Evrope

Silvija Radinović, rukovodilac grupe za politike zapošljavanja i praćenje evropske strategije zapošljavanja

„Kada se sagledaju svi izazovi trenutne situacije, vrlo smo svi svesni da nezaposlenost mladih ne može biti rešena delovanjem samo jednog aktera i samo jedne sektorske politike, već zahteva učešće svih društvenih struktura u cilju ostvarivanja zajedničkog rezultata – povećanja zaposlenosti mladih. Kada je donošena Nacionalna strategija zapošljavanja, utvrđeno je da su mladi jedna od kategorija teže zapošljivih lica, i time su dobili prioritet za uključivanje u mere aktivne politike zapošljavanja. Paket usluga za mlade koji je predviđen Nacionalnim akcionim planom zapošljavanja za 2015. godinu podrazumeva čitav niz koraka, od procene zapošljivosti preko kreiranja individualnog plana zapošljavanja i uključivanja lica u mere, a sve sa ciljem povećanja zapošljivosti i zaposlenosti mladih“, objašnjava Silvija Radinović.

Nestle Polaznici Inicijative za zapošljavanje mladih David Gaal Nestlé: Inicijativa Savez za mlade uposliće 100.000 mladih širom Evrope

Polaznici Inicijative za zapošljavanje mladih i David Gaal

Od početka 2014. godine do sada u Inicijativu za zapošljavanje mladih je uključeno više od 4.000 osoba širom Evrope, od kojih je 1.500 ljudi dobilo stalan posao, dodatnih 1.500 postali su pripravnici ili su upisani u programe obuke, a njih više od 1.100 dobilo je privremene ugovore u kompaniji Nestlé.

Comments