On sigurno ima jednu neodređenu kategoriju drugarica, među koje spadaju i neke bivše, a i bar jednu posebno dobru prijateljicu, sa kojom je možda nešto nekad imao. Ali sada ima vas.

Koliko ste bezbedne, u pogledu toga da i vi imate njega, u kontekstu njegovog drugovanja sa ženama?

Pa, verovatno ste bezbednije nego kad su u pitanju sve ostale izazovne žene, koje on ne poznaje, a mogao bi da ih upozna.

Ali zašto ste zbog njegovih prijateljica tako nesigurne, nervozne i nepoverljive?

Zato što su u pitanju posebni odnosi, koji imaju neku istoriju, koji postoje pre vas i koji će verovatno opstati i posle vas. Ne možete nikako da se osećate nadmoćno u odnosu na njegove prijateljice, ali zato vrlo lako možete da se osećate potpuno bespomoćno.

Da li njegove prijateljice mogu da budu i tvoje Da li njegove prijateljice mogu da budu i tvoje
Comments