Novi pojmovi i definicije se stalno pojavljuju, da objasne i preciziraju nešto što u odnosima i vezama postoji, ali do sada nije postojao adekvatan pojam za to. Obično, to su moderni termini za savremene probleme u vezama, pa možeš da pogodiš da se pojam mikro-prevare odnosi uglavnom na elektronsku komunikaciju koju “mikroprevarant” uspostavlja sa drugom osobom, ali postoje i druge odlike mikro-prevare. Jedno je sigurno, onaj ko je mikro-prevaren, ne oseća se ništa manje prevareno i izdano, nego onaj ko je prevaren na klasičan “makro” način.

Dakle, kao da klasična prevara nije dovoljno delotvorna u lomljenju srca i uništavanju veza, savremeni trendovi u emotivnim odnosima doneli su još komplikacija i to suptilnijih, težih za utvrđivanje i razrešavanje, koje nas dodatno zbunjuju i obeshrabruju u ostvarivanju prisnih, toplih i iskrenih emotivnih odnosa (u kojima bi trebalo da se osećamo sigurno i zaštićeno, a ne nesigurno i izloženo svakoj vrsti sumnje). Mikro – varanje predstavlja sve one male načine na koje tvoj partner daje pažnju nekoj drugoj osobi i koje, nagomilane i nataložene nakon nekog vremena, predstavljaju očigledno interesovanje za tu drugu osobu. To je prevara u najavi, koja se još nije desila, ali verovatno hoće, a pitanje je ima li svrhe truditi se i zaustavljati nekoga ko je krenuo putem osvajanja tuđeg srca, kad već on sam sebe u tome ne zaustavlja ili laže sebe da se zaista ne dešava ništa važno, ništa strašno i ništa što partnera treba da brine.

670 ggg 1 Novi pojam u emotivnim odnosima   mikro prevara
Comments