Možda je tačnije reći da su se granice najboljih godina za majčinstvo proširile, a ne pomerile, jer je sve prihvaćenije da je spremnost za rađanje i odgajanje dece individualna, a reproduktivno doba žene na ulazu u menopauzu može da se produži zahvaljujući medicini, a tu je i mogućnost veštačke oplodnje.

Dakle, prave godine za materinstvo su onda kada ste vi spremni, bilo da ste još u prvoj mladosti, na pragu trećeg doba, ili negde na sredini. Generalno, žene se danas kasnije odlučuju na majčinstvo, jer se školuju i grade karijeru, pa je u savremenom svetu sve neobičnije biti vrlo mlada mama, nego mama u zrelim godinama. Važno je da predrasude u tom smislu posustaju i da su žene potpuno svesne da imaju mogućnost izbora i da nisu dužne da prihvate bilo kakav pritisak (porodice i društva) u tom izboru.

Comments