Ako želiš da osnažiš svoje samopouzdanje, da podstakneš i neguješ svoje samopoštovanje, razvijaj ove osobine, kojima se odlikuju stabilne i samouverene žene.

Aktivno slušanje

Odlika nesigurnih ljudi je pričanje i nezainteresovanost za slušanje. Poverenje u sebe se aktivira pažljivim slušanjem, jer kada slušaš, koristiš svoje mentalne i emotivne sposobnosti i sklanjaš u stranu ego (koji jedino želi da sluša sebe samog i aplauze svih oko sebe). Osobama sigurnim u sebe ne treba publika, ne teže da nekog zadive i ne pokušavaju da budu glavne – one nemaju komplekse i mogu sebi da dozvole da budu mirne, tihe, neupadljive, prisutne i usredsređene.

Postavljanje ciljeva

Nedostatak ciljeva hrani nesigurnost, osećanje bezvrednosti i besmisla, a postavljanje ciljeva osnažuje samopouzdanje. Osećati svoje želje, namere i spremnost, kretati se ka svojim snovima, neprocenjivo je za dušu, za razvoj ličnosti i mentalnu stabilnost. Svaki ostvaren korak na putu ka cilju dodaje širinu i dubinu svim dimenzijama tvog života.

Marljivost

I samouverene osobe se bore sa inercijom, odlaganjem, lenjošću i mrzovoljom – ali se izbore. Jer znaju da nemaju šta da čekaju, da treba da krenu događajima u susret i da će ih ono što odlažu i prolongiraju opterećivati, nervirati i izazivati loša osećanja, sve dok to ne obave. Zato vredno rade i neguju taktiku da se uvek prvo pozabave onim što je teže, neprijatnije, zahtevnije, napornije, kako bi najveću brigu prvo prebrinule – posle je sve lakše.

Integritet

Integritet se u velikom delu sastoji od sposobnosti da gledaš svoja posla, da ne osuđuješ druge i da se ne orijentišeš prema tome šta će neko možda misliti i reći, odnosno, da se ne brineš zbog moguće (ili izvesne) osude drugih. Osobe koje su svoje, autentične, stabilne, samosvesne, nemaju potrebu da se svima sviđaju, one su to što jesu, a oni koji ih kao takve prihvataju, cene i vole, zaslužuju da im se uzvrati na isti način.

Comments