Uverenja nas često zarobljavaju i sprečavaju da napravimo proboj i da neke stvari sebi olakšamo, ili promenimo nabolje. Ponekad, to su uverenja koja nam ne pada na pamet da preispitujemo, jer ih imaju i svi oko nas i podržavaju nas u negovanju toksičnog ubeđenja. Ovo su neka najčešća toksična uverenja, koja veliki broj ljudi neguje bez sumnje u njih i bez preispitivanja. Smatramo da su to normalna uverenja, da su istinita i da važe za sve i ostajemo zarobljeni njihovim tesnim okvirima – ograničavamo sami sebe, verujući da ne možemo drugačije.

Prošlost određuje sadašnjost

Kad se nalazimo u situaciji iz koje ne vidimo izlaz, loše se osećamo, patimo, doživljavamo poraz, izdaju, gubitak, iz dubine podsvesti javlja se osećanje da smo uskraćeni, jer ne zaslužujemo bolje, da smo upravo dospeli tu gde smo, zato što ne vredimo, da smo kažnjeni za sve loše i pogrešno što smo uradili, ili što mislimo da mi sami jesmo. Ako se prepustimo takvim mislima i osećanjima, upadaćemo sve dublje u samosažaljenje i izgubićemo kontakt sa realnošću. A realno je ovo – sve što smo bili pre sadašnjeg momenta, jeste nas dovelo do toga gde smo sada. Takođe, danas, ovog trenutka, pa čak i u svom najgorem izdanju, mi smo bolji, mudriji, iskusniji, svesniji, nego što smo to bili pre nekoliko godina. Zatim, loši trenuci su lekcije, životni ispiti koje treba da položimo naoružani tim iskustvom, svešću i mudrošću, da bismo još izrasli i napredovali. Dakle, u sadašnjem trenutku, privhatanjem onoga što jeste, sagledavanjem sebe realno, a ne negativno, idemo ka sledećem trenutku, ka budućem vremenu, u kome ćemo biti još malo bolji, zreliji, svesniji, iskusniji i mudriji. Tako rastemo i razvijamo se kao ličnost, duhovno, emotivno i psihološki. Svojoj prošlosti, ma koliko bila bolna, izazivala u nama osećanje krivice ili stid, treba da uputimo zahvalnost i da se usredsredimo na sadašnjost i kreiranje narednih trenutaka – tako ćemo se osloboditi ideje da smo predodređeni za patnju, kažnjeni, ukleti i prihvatićemo odgovornost za sebe i svoj život. A kad to učinimo, već smo svesniji i mudriji.

Comments