5. Veoma je važno raditi jednu po jednu stvar. Dakle ukoliko ste se opredelili da skuvate kafu za početak svog rada u kancelraiji, posvetite se samo tome, i u punom elanu skuvajte kafu. Rađenje jednog po jednog zadatka omogućiće vam uspešnije i brže postizanje rezultata.

6. Pišite beleške, ko je ća vas potesetiti da treba nešto da uradite na šta ste možda zaboravili. Ako vam je nešto palo na pamet, a nema veze sa trenutim zadatakom kojem ste posvećeni, zapišite ideju, ali se potprudite da to bude napisano u maskimalno kratkoj formi koja će vas nakon nekoliko sati asocirati na prvobitnu ideju.

7. Kada krene da radite nešto nemojte stajati, ili raditi to iz delova. Uradite odjednom i sve. Koncentracija vam je u jednom mahu jednako raspoređena, i vaša posvećenost zadatku je na istom nivou.

8. Pre samog početka obavljanja obaveza fokusirajte se na to da prikupite sve informacije koje su vam potrebne za obavljanje zadataka. Stoga, ne zapitkujte nego se fokusirajte na svoje resurse, imaćete odgovor na sve!

meditacija uz posao1 Osam načina kako da radite brzo i efikasno

Ana Parčetić

Comments