Ne možete imati sve odjednom

Naivna i detinjasta zamisao sreće o tome kakvu ispunjenost treba da vam donese posao, ljubav, porodica, prijateljstvo, iskustvom se uobličava u shvatanje da nije istina da čovek ne može da ima sve – samo ne može da ima sve odjednom. U jednom periodu života ljubav vam donosi najveće ispunjenje, u drugom posao, u trećem porodica, u nekim periodima ste dovoljni sami sebi. Periodi se smenjuju, prioriteti se menjaju. Iskustvo ostaje i čini vaš život kompletnim.

Ne morate ispuniti ničija očekivanja

U nekom periodu života sigurno ste se mnogo trudili da ostvarite ono što se od vas očekuje. Često ste sami sebi postavljali prevelike zahteve i očekivali previše, u skladu sa treningom koji ste imali u životu. A onda počnete da shvatate da ne morate ispuniti ničija očekivanja i da je najvažnije da vi budete ispunjeni. Čak i kad to znači da treba da smanjite ili promenite očekivanja od sebe samih.

Život je veći od vas

Vi pripadate životnom toku. Vreme je veće od vas, čovečanstvo je veće od vas, ali često ste i sami veći od sebe. Životne okolnosti ne definišu ono što jeste, to su samo okviri u kojima ispoljavate sebe i praktikujete svoju slobodu odlučivanja i delovanja.

30 21 Oslobađajuće istine koje saznate posle 30 (1. deo)
Comments