Savremena ostvarena žena je definitivno feministkinja, čak i ako se ne izjašnjava tako – ona je svesna sebe i svojih vrednosti, samostalna, produktivna i u potpunosti preuzima odgovornost za svoj život. Ove osobine možda oslikavaju neku isključivu, hladnu korporativnu kučku – ali ta slika je posledica tretmana koji feminizma u muškom svetu, koji uspešnu, samodovoljnu, ispunjenu i ostvarenu ženu vidi kao neprijatelja patrijarhalnih vrednosti i oduzima mu ženstvenost, gurajući ga u šablon. Ali mi znamo bolje!

Samopouzdanje i stabilnost

Savremena ostvarena žena se oslanja na sebe – na svoje rasuđivanje, sposobnosti i delovanje. Svesna je da je sama odgovorna za svoj životni put, svoje lekcije, izazove, pobede i poraze i sve to prihvata i ugrađuje u svoju ličnost. Zna da nema garancija za stabilnost, svesna je svojih prednosti, kao i svojih ograničenja i spremna da odlučuje i stupa u akciju.

Samodovoljnost

Nije nedruštvena i distancirana, ima prisna prijateljstva i emotivne odnose, ali nije zavisna od njih. Dobro joj je kada je sama sa sobom, jer u sebi nema praznina koje treba da popuni pažnja i prisustvo drugih. Nikada joj nije dosadno, jer je sa sobom u najboljem društvu.

Nezavisnost

Emotivna, psihološka i materijalna nezavisnost odlikuju savremenu ostvarenu ženu. Ona zarađuje, unapređuje svoje znanje i sposobnosti i ne očekuje da joj neko drugi olakšava život i rešava probleme. Ambiciozna je i razvija svoju karijeru, ali isto tako neguje međuljudske odnose – ona nije neko ko će zbog ambicija “pregaziti” preko drugih, ali nikome neće dozvoliti da je sputava i uslovljava. Njena nezavisnost je u izboru partnera i prijatelja, upućuje na isto tako samostalne i nezavisne osobe.

Ne pravi kompromise

Postoje trenuci i odnosi u kojima je bitno postići kompromis i ona to zna – ali takođe zna da postoje stvari i situacije u kojima bi kompromis bio na njenu štetu i da jedino od nje zavisi da li će prihvatiti da u nečemu bude uskraćena i loše tretirana (a ona ne vidi razloge zašto bi na to pristala). Pošto se ne plaši neuspeha, spremna je da rizikuje i da se menja. Ako joj nešto ne ide dobro i ne ispunjava je, potražiće nešto drugo u čemu pronalazi sebe. U odnosima sa bliskima pruža i traži poštovanje – to je ono sa čim nema kompromisa. Ona neće ostati u toksičnom emotivnom odnosu, kao ni na loše plaćenom poslu, neće prihvatiti skučene životne uslove, već će uporno raditi i pronalaziti za sebe ono što zaslužuje.

Comments