Za vernike i sve one koji poštuju hrišćanske praznike danas je veliki dan. Jedan od poštovanijih i voljenijih u narodu svakako je Vidovdan. Međutim, njegovi koreni nisu samo hrišćanski, već sežu u daleku prošlost. Još od paganskih vremena ovaj dan se poštuje i slavi, što će vam reći i samo njegovo ime, jer ovo je dan Vida, boga nad bogovima, koji je u stvari slovenski, paganski, vrhovni bog.

Koja verovanja prate današnji dan2 Neka zaista treba ispoštovati: Koja verovanja prate Vidovdan?

Kod nas se nizom manifestacija širom zemlje obeležava ovaj dan, a za njega je vezan i poseban događaj, a to je Kosovska bitka koja se odigrala 28. juna 1389. godine. Ovo je jedan od bitnijih datuma za naš narod, jer je duboko u kolektivnoj svesti. Postoji kao religijski praznik, ali i kao veoma bitan istorijski dan u kojem su se isprepletali hrišćanske i faktografske činjenice, a uz sve to i narodna verovanja i običaji. Običaja je dosta koji se vezuju za današnji dan, a neki od njih počinju da se odvijaju još dan pre.

Comments