Metaforički, narcis je neko ko je zaljubljen u sebe, o čemu govori mit o Narcisu, ali praktično, narcisoidnost je skala osobina, ponašanja i sklonosti na kojoj možemo da pronađemo i sebe i ljude koji nas okružuju, u manjoj ili većoj meri. O narcisoidnom poremećaju ličnosti govorimo kada je neko veoma visoko na toj skali. Evo koje su odlike narcisoidnih ličnosti, pa preispitajte i sebe i one sa kojima imate posla.

Sebičnost

Narcisoidna osoba nema sposobnost empatije, pa je usmerena samo na sebe i svoje potrebe. Ne zna kako se oseaćaju drugi i nije svesna svoje sebičnosti i nerazumevanja.

Zatvorenost

Nedostatak komunikativnosti, izolovanost u svom svetu mašte i doživljavanje sebe kao važne i značajne osobe.

Poricanje ili ignorisanje problema

Oni ne uviđaju da imaju probleme u odnosima sa drugim ljudima, a ako ti ljudi imaju probleme sa njima – to je njihov problem.

narcis zena Ovo su osobine koje su ZNAK da imaš posla sa NARCISOM
Comments