Kad pređeš dvadesetu i kreneš putem bez povratka ka zrelim tridesetim, trebalo bi da na ova teška pitanja umeš da odgovoriš bez oklevanja.

Šta ti je potrebno pored karijere, da bi se osećala inspirisano i ispunjeno? Za neke je to doslednost, za neke izazov i raznovrsnost. Pošto ćeš veći deo svog života provesti kao zaposlena osoba, obezbeđujući sebi egzistenciju, bolje je da što pre otkriješ način na koji ćeš održavati živost svog duha, uključenost i radoznalost.

Kakva vrsta ljubavi ti je potrebna? Važno je da znaš koja vrsta ljubavi ti je potrebna, u kom obimu i intenzitetu. Da li ti je dovoljan uzan krug prijatelja, da li je to samo partnerska ljubav, ili ti je potrebna široka mreža poznanstava, obožavalaca i mnogih ljudi sa kojima možeš da podeliš naklonost, simpatiju i topla osećanja?

Koje su tvoje vrednosti u životu i kako ih neguješ? Ako možeš bez oklevanja da odgovoriš na ova pitanja, onda znači da imaš dovoljno samopouzdanja i da su izbori koje moraš da praviš i odluke koje moraš da donosiš, za tebe manje mučenje nego što su bili ranije.

blog1 4 Pitanja na koja bi trebalo da znaš odgovore sa 20+
Comments