Znamo kako da se borimo sa zemljotresima, požarima, poplavama i drugim oblicima prirodnih nepogoda i nesreća, ali šta je sa onim ličnim, ili bolje rečeno, seksualnim? Šta kada se u našem krevetu dogodi nuklearna katastrofa? Obustavite evakuaciju! Tu je protivpožarni aparat! Tu je sredstvo za prvu pomoć! Bez panike!

Katastrofa br. 1: Prebrzo svrši!

Rešenje: Vi odredite tempo! Budite gore ili prekinite na trenutak seks i pozabavite se ljubljenjem i maženjem. Malo mu skrenite pažnju ili mu jednostavno kažite da uspori!

 Pobedite elementarne nepogode u krevetu

Katastrofa br. 2: Ne može da mu se… khm…

Rešenje: Više stimulacije! Više ruku, usta bilo čega što ga pali. Ne morate da se fokusirate samo na njegovog Najdražeg, zadovoljite i druge delove njegovog tela.

Comments