Kako je poznavanje kulture i običaja naroda sa čijim stanovnicima želite da ostvarite poslovnu saradnju veoma značajno, najpre ćemo vam predstaviti nekoliko važnih informacija kada je o Rusiji i Rusima reč, a nakon toga ćemo vam dati i nekoliko poslovnih saveta.

Istočni kulturni stil temelji se na harmoniji odnosa i timskom angažmanu. Važnost grupnog identiteta odnosno klasne pripadnosti je isticala komunistička ekonomija. U Rusiji se za vreme socijalizma nije podsticao individualizam nego grupno delovanje. Upravo je takva politika ostavila traga i na savremeno poslovanje te tako konačnu odluku ruskog poslovnog partnera treba po pravilu dugo čekati upravo iz razloga što odlučivanje nije individualno. Odluke se sprovode u odborima i drugim radnim telima što podužava vreme donošenja konačne odluke.

Poslovni običaji u Rusiji2 Poslovni običaji u Rusiji

Rusi i drugi istočni narodi se rukuju i pri prvom susretu kažu svoje ime. Dok razgovarate sa ruskim poslovnim partnerom poželjno je održavati kontakt očima. U Rusiji se posebna pažnja pridaje predstavljanju svih učesnika sastanka, pri čemu se vodi računa o tačnom tituliranju. Nekorišćenje titula se smatra nekulturnim postupkom, te je stoga poželjno čitati odnosno memorisati titule koje se nalaze na vizit-kartama.

Comments