Za svaku kompaniju kao i za predstavnike istih, veoma je važno poznavanje pravila poslovnog ponašanja i poslovnih običaja, koji se razlikuju ne samo od kontinenta do kontnenta, nego od države do države, pa čak i unutar same jedne države. Treba imati u vidu da su neka poslovna pravila i običaji podložni promenama, te tako menadžeri svih kompanija pre nego što započnu poslovne pregovore sa menadžerima nekih drugih kompanija iz inostranstva, treba da provere da li postojeća poslovna pravila i dalje važe, pod obaveznim uslovom da su postojeća pravila već usvojili i savladali.

Generalno, u svakoj komunikaciji, pa tako i u poslovnoj, treba voditi računa o kulturi, verovanjima i običajima sagovornika, kao i posedovati određene lepe manire komuniciranja, biti elokventan, biti dobro upućen u temu razgovora, kao i naravno – biti samouveren.

Danas vam predstavljamo poslovne običaje koji važe u Severnoj Americi, koji će vam svakako biti od koristi.

02 Poslovni obicaji u Severnoj Americi Poslovni običaji u Severnoj Americi
Comments