Preduslov za ostvarivanje dobre poslovne saradnje sa inostranim poslovnim partnerima, jeste poznavanje tradicionalnih, kulturnih i poslovnih običaja dotične države.

Za Švedsku možemo da kažemo da je homogeno i odlično organizovano društvo, čiji stanovnici prave jasnu podelu između privatnog i poslovnog života. Nemaju običaj da rade prekovremeno, tokom vikenda ili praznika. Učestali prekovremeni rad smatraju dokazom nestručnosti zaposlenog ili loše organizacije.

Šveđani tokom rada ne razgovaraju mnogo međusobno, druženja na poslu su pristutna ali sa dozom odmerenosti. Oni smatraju da najbolje rezultate postižu u atmosferi ozbiljnosti i staloženosti. Svu energiju i koncentraciju usmeravaju na posao, dok se u kratkim pauzama opuštaju uz kafu ili voće. Pušenje je zakonom zabranjeno!

01 Poslovni obicaji u Svedskoj Poslovni običaji u Švedskoj
Comments