Posao svesti se odvija u sadašnjosti. I to je naporan posao. Morate da otkrijete da neke stvari prosto morate da prihvatite – nećete ih razjasniti i razrešiti danas, ili u ovom životu, ili ikada. Neke bolove morate da iznova proživite i da se sa njima blisko povežete, da shvatite šta vam govore i čemu vas uče. Neke misli, osećanja, uverenja, za koje ste sigurni da su autentičan i integralni deo vašeg bića, morate da preispitate i prepoznate kao implante, predrasude, ograničenja i da ih oslobodite, pustite i nadrastete. Ovaj deo možda najviše boli i najteže se sprovodi u praksi – kad nešto za šta se kunete da je JA, ispada nefunkcionalno, sputavajuće, prevaziđeno, potrošeno i spremno za reciklažu.  

Otpuštanje je zapravo prihvatanje, a prihvatanje vam omogućava da napredujete i rastete, da evoluirate. I to se odvija u sadašnjosti. Samo procenite – u kojoj meri je kod vas u toku reciklaža (transformacija), a u kojoj gomilanje toksičnog otpada. 

Iskustva iz prošlosti, dobra ili loša, imaju načina da žive u vama i da vas odvajaju od sadašnjosti, tako da to ne primećujete. Verujete da ste to vi, da ste takvi, a možda se samo niste do kraja suočili sa svojim demonima i tako ste im omogućili lukav opstanak u vašem umu. Da biste se ukorenili u sadašnjosti, morate sesti sami sa sobom i priznati sva osećanja i iskustva koja žive u vama, prihvatiti ih i oprostiti sebi i drugima za sve greške, gluposti i povrede. 

Vežbajte svoje prisustvo. Svoju moć sadašnjosti. Gradite samosvest, evoluirajte, kreirajte svoj život. Vežbajte uporno, strpljivo i istrajno i upravljajte se jedino prema sebi, svom tempu i načinu procesuiranja, shvatanja i napredovanja. Imate sve vreme ovog sveta, ali ne propuštajte ni trenutak!

Naslovna fotografija: instagram.com/foxytrash

Brankica Milošević 

Comments