Um utiče na telo i obrnuto – telesni stavovi i gestovi utiču na um. Da biste podigli energiju, povećali sposobnost za rešavanje problema i bolje se suočili sa raznim situacijama, praktikujte sledeće poze i gestove.

Kad razmišljate kako da rešite neki problem, prekrstite ruke – to stalno rade šahisti, dok razmišljaju o sledećem potezu i proučavaju tablu. Prekrštene ruke povećavaju upornost i koncentraciju.

Ako želite da vas drugi čuju i uvaže, zauzmite pozu moći, a to su svi otvoreni položaji (raširene ruke, držanje ruku na kukovima, široki gestovi pri govoru). Nemojte koristiti poze moći u razgovoru za posao, ili u komunikaciji sa prijateljima, jer ćete delovati nepristojno, ili uobraženo, one nisu za svaku priliku.

Napregnite mišiće za jačanje volje – ako vam je potrebno da odolite nekom iskušenju (da jedete, a na dijeti ste) napregnite sve mišiće i osetite kako ste snažni i čvrsti.

Kad ste turobni i loše raspoloženi, telo vam se “skuplja”, namršteni ste i glava vam je pognuta. Da biste sebi popravili raspoloženje, podignite glavu, ispravite se, gurnite ramena unazad, osmehnite se i koračajte godro – vrlo brzo ćete početi da se osećate bolje.

Ubedljivost vašeg izlaganja (na sastanku, prilikom javnog nastupa, dok nekome objašnjavate prednosti proizvoda koji želite da prodate), propratite svoje reči odgovarajućim gestovima. Ako govorite o nečemu velikom i dalekosežnom, pružite ruke ispred sebe i otvorite dlanove (kao da pokazujete tok koji vodi daleko napred), i uopšte, “opisujte” po vazduhu to o čemu govorite. Za ubedljiviji nastup, koristite režuće pokrete – kao da bridom dlanova sečete vazduh, ističući činjenice o kojima govorite.

Comments