Patrijarhalni sistem vrednosti se bori za opstanak i u svojoj kampanji, kao i svaka licemerna politika, koristi podmetanje laži i predrasuda o feminizmu, koje ponekad podržavaju i same žene, nedovoljno svesne svog zadatka i uloge u društvu. Ovo su predrasude koje treba da demaskiramo i istina koju smo dužne da zastupamo – zato što smo žene.

Feministkinje su lezbejke

Patrijarhalni sistem vrednosti želi da se držimo njegove definicije o tome šta je prava žena i da ne razmišljamo o nalaženju prave sebe, nego o ispunjavanju uloge koja nam je namenjena. Ako se bunimo protiv toga, dižemo glas protiv mizoginije i tvrdimo da smo pre svega ljudska bića i da imamo jednaka prava na samoostvarenje, prebacuju nam da smo feministkinje. A zatim nas optuže da smo lezbejke. Interesantno. Jer ovaj stav ne servira samo predrasude o feministkinjama, nego i o lezbejkama. To su valjda neke rogobatne žene koje žele da žive kao muškarci i onda izgledaju i ponašaju se tako i spavaju sa drugim ženama. Ako su neke lezbejke feministkinje, odlično, to je dobro za njih, to ih osnažuje. Ali to ni na koji način ne izjednačava feminizam i seksualno opredeljenje.

blogovi 1 Predrasude o feminizmu koje smo dužne da demaskiramo
Comments