Muškarcima je na prvom mestu seks, a ženama lojalnost, kažu neke statistike. Oni sa dobrim seksom izjednačavaju i pružanje nežnosti i pokazivanje osećanja, a to da partnerka treba da im bude odana, to se valjda podrazumeva.

Za njih je dobra partnerka ona koja im pruža dobar seks, koja toleriše njihove propuste i oprašta njihove gluposti, ne sputava ih i ne ugrožava njihovu slobodu i ume da neguje njihov ego, tako da se osećaju cenjeno i pametno.

literaturesex Prioriteti u vezi: Vernost i seks

Za nas je dobar partner onaj koji je veran, ne laže nas i sklon je da otvoreno govori o svojim osećanjima, kao i o svojim aktivnostima, velikodušan je i posvećen i sa kojim imamo dobar seks.

Istraživanja sa ovakvim konceptom utvrđujuju da u vezi različito vrednujemo ono što nam je važno i najvažnije.

Comments