Možete biti izgubljeni i ako ništa ne činite – ako ste se ukopali u mestu, rešeni da se ukorenite, pronađete mir i stabilnost, i ako podignete zidove i utvrđenja od spoljašnjih uticaja. Možete se zatvoriti i zaključati iza zidova i brava, ali i dalje možete biti dezorijentisani i osećati se izgubljeno. Kad ste izgubljeni, ono što tražite je sloboda. Tražite svetlost koja će vam pokazati put, pokušavate da skinete okove svakodnevice u kojima ste tražili sigurnost, a izgubili ste sebe. Kad ste izgubljeni i želite da se pronađete, znači da niste spremni da žrtvujete svoje biće zarad iluzija o bezbednosti i sigurnosti. 

Izgubljenost je dar

Izgubljenost umekšava vašu aroganciju, stvara napukline u vašim zidovima u koje istina može da uđe – otvarajući put ka odbacivanju obrazaca mišljenja, sistema verovanja i načina života koji vas sputavaju. Kad to shvatite, bićete začuđeni – imaćete slobodu da izaberete nove puteve, donesete nove odluke, da bi se opet izgubili, predomislili i krenuli u drugom pravcu. Ova dezorijentisanost je oblik slobode koja vas zbunjuje, ali koju morate ceniti. 

To je privilegija koju mnogi nemaju 

Kada ste izgubljeni i tražite put, znači da vam je dato da birate. Jedna od najvećih privilegija koju imaju brojni ljudi jeste obilje mogućnosti. Mnogi su zatvoreni pred mogućnostima, drže se svoje rutine i grade sigurnost, neguju samopouzdanje, po svaku cenu se drže rigidnih uverenja, jer su naučeni da cene principijelnost i doslednost, kao odlike sigurnosti i stabilnosti. To su odlike stabilne iluzije. Treba da budete svesni privilegije potrage za svojim putem i da otkrivate obilje mogućnosti. 

Imate vremena 

Ako se fokusirate na sadašnji trenutak, imate sve vreme ovog sveta, iako ono promiče velikom brzinom i život vam je svakog dana sve kraći. Vreme je linearna kategorija, koja gubi važnost kad postojite u sadašnjosti. Tada je svaki trenutak integralni deo večnosti, a vaši uvidi i pomaci odvijaju se u svim pravcima, pa odjednom možete da „pohvatate“ mnogo toga što vam je izmicalo (i „nadoknadite“ sve „propušteno“ vreme). Osim toga, nikako ne možete biti izgubljeni, kad tačno znate gde ste – ovde i sada. 

Comments