On neće pogoditi ako mu ne kažete

Možda će pomisliti da je on nešto kriv, pa će se iznervirati što se tako oseća zbog vas, a onda će to zadržati za sebe, jer ste vi prekinuli liniju komunikacije, a on je ljut i…Kabuuum! Negde mora da prsne. Svađa će pročistiti atmosferu, ali drama ne treba da bude način na koji stalno “rešavate“ sukobe, jer to ih ne rešava, samo kanališe osećanja koja traže da budu priznata, doživljena, sagledana i – razrešena.

Možete od njega da zahtevate isto

Kad nastupate otvoreno, imate svako pravo da tražite isto. Možda neće biti prijatno i često ćete se raspravljati, ali to je mnogo bolje za odnos od pasivne agresije prećutkivanja osećanja. Ako se zbog nečeg osećate loše, potrebno je da iznašete zbog čega, a to ćete lakše postići priznavanjem tih osećanja, nego pokušajem da ih prikrijete i sami se sa njima ponesete.

5 razloga zašto je bolje da mu uvek kažeš kako se osećaš2 5 razloga zašto je bolje da mu uvek kažeš kako se osećaš
Comments