Svi poznati su imali nešto istinito, mudro, poetično ili bolno da kažu o ljubavi, jer ljubav je univerzalno ljudsko iskustvo. Žudimo za ljubavlju koju još nismo upoznali, otkrivamo ljubav za koju smo naslućivali da postoji, a u ljubavi – pronalazimo ono za šta nismo znali da u ljubavi postoji.

“Ako voliš, niko ti ne može ništa.” Cezar

“Ako se bojiš usamljenosti, ne stupaj u brak.” Anton Pavlovič Čehov

“Ako si čovek – budi ljubav, ako si cvet – budi mimoza.” Viktor Igo

“Apstraktno čovek nekako i može da voli bližnjeg, ponekad i iz daleka, ali iz bliza – skoro nikad.” Dostojevski

“Bar jednom ne treba skrivati činjenice. Ljudski rod održavaju životinjski porivi.” Bertold Breht

“Bez poštovanja nema ljubavi.” Imanuel Kant

“Biti Francuz u ljubavi znači prevaliti pola puta.” Žak Prever

“Bojati se ljubavi znači bojati se života, a oni koji ga se boje već su trostruko mrtvi.” Bertrand Rasel

“Bojimo se samo onoga što volimo.” Lav Tolstoj

“Bolje je voleti i izgubiti, nego uopšte nikada ne voleti.” Džordž Bernard Šou

“Bračna ljubav stvara čovečanstvo; prijateljska ga usavršava; ali razuzdana ljubav kvari ga i ponižava.” Frensis Bejkon

“Brak je međusobno pljačkanje slobode uz obostranu saglasnost.” Oskar Vajld

“Budi ljubavi dostojan ako želiš da budeš voljen.” Johan Volfgang Fon Gete

Comments