Samoća je teška – to je koncept koji prihvatate bez otpora, jer je tako istinit. A šta ako je ta težina nešto što vi možete da preoblikujete i promenite, jer uopšte nije data sama po sebi, već je vaša kreacija? Sami ste stvorili čudovište (entitet) i sami ga osnažujete i održavate u životu. Hranite ga svojom tugom, ogorčenjem, svojim intenzivnim osećanjem neispunjenosti i nesrećnosti. Izgleda tako beznadežno biti usamljen. Kao da je samoća zmijski plimski talas, koji vas preplavljuje i davi, stežući sve više, sporo i istrajno. 

Prvo morate da savladate prvu teškoću, a to je da poverujete u to da možete nešto da učinite, da imate odgovarajuće alate za to i da to morate hteti. Najpre treba da otkrijete šta je to zbog čega se osećate izolovano i usamljeno. Kad počnete da postavljate sebi prava pitanja, biće još više pitanja, koja će vas voditi sve dublje. Morate naučiti da preispitujete i posmatrate sebe i da razumete ono što pronalazite i da to povezujete sa onim što vidite.

Ljudi projektuju svoja osećanja, koja su povezana sa mislima, a misli i osećanja su moćan energetski alat. Toliko moćan, da se naša realnost oblikuje prema njima.

Taj povezani obrazac bi mogao da izgleda ovako – osećate se usamljeno i izolovano, jer ste sami u sebi odeljeni od vitalnih energija, usmereni ste ka površini ličnosti, umesto ka dubini bića, osećate da je nešto pogrešno i verujete da ste to vi. To je uverenje koje ste usvojili kao dete, jer deca sve osećaju i upijaju, ali nemaju sposobnost da razumeju kompleksne stvari koje se odvijaju u svetu odraslih od koga zavise, pa uvek zaključe da su sama kriva – da nisu dovoljno dobra, da nisu vredna ljubavi, da su suvišna i da smetaju odraslima koji uvek imaju važnija posla. To se dešava kad odrasli ne obraćaju dovoljno pažnje na dečija proživljavanja, kada su nemarni, ili suviše strogi, ili ih zastrašuju, ili na bilo koji način ne pružaju dovoljno ljubavi i podrške i šalju destruktivne poruke, koje deca upijaju i rastu sa njima.

Odrasli ste sa svojim psihološkim i emotivnim oštećenjem i ono je odraslo sa vama. Formiralo se i sazrelo zajedno sa vama i povećalo svoju moć.   Pretvorilo u entitet, koji zahteva da bude hranjen, uvažavan i potvrđivan, namećući svoju realnost kao dominantnu.

I, vi verujete da ste suvišni, da smetate, da niste vredni ljubavi, iako možda uopšte niste svesni tog uverenja, ili ste svesni samo delimično. Ono vam stalno potvrđuje svoju ispravnost – sve što vam se dešava, potvrđuje istinitost uverenja, a zapravo, sve što vam se dešava samo je obrtanje i ponavljanje istog obrasca – tako obrazac sebe potvrđuje, vas uverava u istinitost i hrani  entitet koji se formirao od vaših uverenja (i na koja su se, u međuvremenu, prilepile razne druge loše energije, crnila i prljavština, koje parazitiraju u vašem energetskom polju).

Comments