Biti sama nije tako loša stvar! Pitate me zašto? Lepo, kada si sama, možeš dobro da izvidiš teren i tako oceniš svaku vrstu momka, i onda lepo odlučiš šta ti odgovara i skrasiš se. Važno je i nužno potrebno izviditi taj teren pre pronalaska gospodina Pravog.

David Gandy – Style Icon Abril the burgundy affair Sa kim da se zabavljam?

Dakle, pre nego što se skrasiš i odlučiš za jednog momka i dugu vezu, pogledaj listu poželjnih tipova muškaraca. Onih sa kojima bi mogla da se zabavljaš, kraće ili duže – nije važno, važno je samo da bi druženje sa njima moglo da ti pruži određene zanimljivosti.

Comments