Svest o sopstvenoj odgovornosti najvažnija je za lični razvoj – zato što ti omogućava da tačno odrediš svoju poziciju, šta je ono što zavisi od tebe i ono na šta ne možeš da utičeš i da ne tražiš izgovore u prebacivanju krivice.

Tvoj izbor je da li ćeš reagovati i da li će ta reakcija biti spontana, ili uslovljena nekim uverenjem implantiranim u tvoj sistem vrednosti.

Ono što se događa ne definiše tebe

Kad postaviš stvari i događanja u širi kontekst, dolaziš do nečega što se naziva “paradoks iskustva” koji kaže da uopšte nije važno ono što se dešava (iako se dešava lično tebi), već je jedino bitno kako ti na to reaguješ. Šta god se događalo, to ne definiše tebe, koliko god bilo užasno ili divno. Tebe oblikuje i definiše tvoj izbor reakcije, tvoj način suočavanja sa lošim i negativnim stvarima, tvoja sposobnost da se opustiš, slaviš i vrednuješ dobre stvari u životu.

Comments